december 18, 2017

Voorwaarden en Procedures om Toegang te Hebben tot de Titel van Effectenmakelaar

U kan hier de voornaamste informatie terugvinden betreffende de toegang tot de titel van effectenmakelaar.

De titel van effectenmakelaar wordt onder de volgende voorwaarden verleend door de Erkenningsraad:

 • met succes hebben deelgenomen aan het voorziene wetenschappelijk examen;
 • gedurende ten minste drie jaar ononderbroken, zonder dat deze periode met meer dan twee jaar de datum van het beroepsexamen voorafgaat;
 • met succes hebben deelgenomen aan een beroepsexamen;
 • op gevaar af het voordeel van de succesvolle deelneming aan het beroepsexamen te verliezen, de beroepsactiviteit binnen een maximum termijn van drie jaar na het aflopen van het activiteitsperiode, uit te oefenen;
 • een gunstig advies gekregen hebben van de Erkenningsraad na alle formaliteiten vervuld te hebben die door het huidige reglement vereist zijn;
 • jaarlijks zijn/haar bijdrage aan de Erkenningsraad voor effectenmakelaars betalen.

De Erkenningprocedure

Een dossier moet door de kandidaat worden samengesteld en overgemaakt aan het secretariaat voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning, omvattende de volgende documenten:

 • een afschrift van de geboorteakte;
 • een bewijs van goed gedrag en zeden;
 • vier foto’s;
 • het bewijs van het slagen voor het wetenschappelijk examen of van de volledige of gedeeltelijke vrijstelling;
 • een bewijs opgemaakt door de werkgever, van prestaties van de beroepsactiviteit op het vereist niveau;
 • het bewijs van het slagen voor het beroepsexamen.

Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.