december 18, 2017

Richt Uw Carriere naar de Toekomst

De financiële beroepen maken aanspraak op de humane capaciteiten en de permanente creativiteit. Zelfs, indien de sector enorme investeringen deed in informatica en automatisatie, kan zij slechts functioneren met de inbreng van mannen en vrouwen die de technieken en de financiële markten beheersen. Zij het dat zij geïnvesteerd hebben in een adviserende missie hetzij commercieel of operationeel, deze deskundigen moeten bekwaam zijn de evolutie van de markten te ontcijferen, te anticiperen op tendensen en het beheren van activa naargelang het profiel van de klanten. Zij of hij die een passionele, stimulerende en gewaardeerde carriere voor ogen hebben, zullen verantwoordelijkheden dragen in functie van hun ambities.

Te midden van de financiële beroepen , onderscheidt de effectenmakelaar zich door de erkenning van zijn titel bij wet, symbool van oprechtheid en totale beheersing van het beheer van financiële activa. De titel wordt verkregen op basis van een diploma hogere studies, een bewezen ervaring op het terrein en doorgedreven examens. Zij opent meerdere beroepshorizonten naar vele beroepen in de financiële wereld en dwingt het volstrekte respect af door zijn onberispelijke erecode.

Wil u meer weten over de voorwaarden om effectenmakelaar te worden?