december 18, 2017

De Erkenningsraad – Regulator van het Beroep

De Erkenningsraad voor effectenmakelaars is samengesteld uit 8 verkozen actieve leden, onder het toezicht van een regeringscommissaris die de Minister van financiën vertegenwoordigt. De Erkenningsraad is een fysieke persoon die hoofdzakelijk wettelijke verantwoordelijkheden heeft:

  • Vastleggen van deontologische beroepsregels en deze laten opvolgen en respecteren.
  • Organiseren van open examens die toegang geven tot de titel van effectenmakelaar.
  • Benoemen van effectenmakelaars.
  • Vaststellen en toepassen van disciplinaire sancties.
  • Verzekeren van de promotie en de verdediging van de titel “effectenmakelaar”.

Download de samenstelling van de Erkenningsraad.