december 18, 2017

Aanstelling van de heer Fabien Plancq als Effectenmakelaar

Beste confraters,

Wij hebben het genoegen U mee te delen dat, de heer Fabien PLANCQ, met succes geslaagd is in het professionele examen, 6 juni ll. Fabien PLANQ vervoegt zich bij ASSYA Asset Management.

Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 bepaalt:

Art. 25. De Erkenningsraad maakt de naam van de kandidaat bekend aan alle effectenmakelaars door middel van een rondschrijven of elk ander communicatiemiddel dat hij nuttig acht.

De effectenmakelaars hebben het recht om binnen de vijftien dagen vanaf de bekendmaking hun bezwaar tegen de benoeming van de kandidaat, als effectenmakelaar, in te dienen. Dit bezwaar, welk gemotiveerd moet zijn, wordt door de Erkenningsraad onderzocht na de kandidaat gehoord te hebben.

Wij nodigen U dan ook uit om eventuele bezwaren in te dienen voor 29 juni 2012. Na deze datum en zonder enig bezwaar te hebben ontvangen, zal de Erkenningsraad de titel van effectenmakelaar toekennen aan de heer Fabien PLANCQ.

Confraternele groeten,

Patrick-C. Drogné

Président

Speak Your Mind

*