december 18, 2017

Effectenmakelaar: Een Beroep of een Titel?

De financiële markten zijn enorm geëvolueerd de laatste 20 jaar: informatica, fusies tussen beurzen, mondialisering,… De effectenmakelaar heeft zich aangepast aan deze evoluties door zijn beroep om te vormen tot een palet van talenten. Niettegenstaande hij de exclusiviteit van handelen op de beurs heeft moeten afstaan, heeft hij de erfenis van een rijk verleden goed beschermd, nl. professionele bekwaamheid, ervaring, ernst, en betrouwbaarheid.

Effectenmakelaar zijn betekent in het bezit zijn van de titel, gedragen met fierheid en door de actieve experten verspreid over het gehele financiële landschap. Deze begeerde titel wordt enkel verkregen na het slagen in doorgedreven examens en gekoppeld aan meerdere jaren ervaring op het terrein. Dit is de te betalen prijs om te behoren tot de happy few, een exclusief kwaliteitslabel in de financiële wereld.

De toekomst behoort u toe

Het bekomen van de gerenommeerde titel van effectenmakelaar is de sleutel die u toelaat uw toekomstperspectief te openen, of uw carriere te heroriënteren tot stabiele en vergoede verantwoordelijkheidsfuncties. Door effectenmakelaar te worden, verkrijgt u de competenties om het volledige beheer van de financiën toe te passen en uit te voeren.

Joël Duysan, voorzitter van de Erkenningsraad voor Effectenmakelaars

Joël Duysan, voorzitter van de Erkenningsraad voor Effectenmakelaars

Woord van de Voorzitter 2015